Kawa – skąd jest oraz kiedy zaczęto ją pić? Historia kawy zaczyna się przypuszczalnie w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi